OKRESY PYLEŃ6
picture

Nazwa produktu leczniczego Cetip (Cetirizini dihydrochloridum), 10 mg, tabletki powlekane Skład jakościowy i ilościowy Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Postać farmaceutyczna Tabletki powlekane. Białe lub prawie białe tabletki powlekane o kształcie kapsułek z linią podziału na jednej stronie i wytłoczonym znakiem „10” na drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Wskazania do stosowania Pacjenci dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 lat: cetyryzyna jest wskazana do stosowania w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, występujących w przebiegu sezonowego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana do stosowania w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, na hydroksyzynę lub na którąkolwiek pochodną piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować cetyryzyny w postaci tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Źródła:
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cetip
2. Chudek J., Zastosowanie, skuteczność i tolerancja preparatów cetyryzyny w codziennej praktyce klinicznej, Probl Med Rodz 2009;1(26):70–74.
3. Samoliński B., Raciborski F., Lipiec A., Tomaszewska A., Krzych-Fałta E., Samel-Kowalik P., Walkiewicz A., Lusawa A., Borowicz J., Komorowski J., Samolińska-Zawisza U., Sybilski A. J., Piekarska B., NowickaA., Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), ALERGOLOGIA POLSKA - Polish Journal of Alergology 1 (2014) 10– 18
4. http://alergen.info.pl
5. https://www2.pta.med.pl/dla-alergikow
6. https://www2.pta.med.pl/dla-alergikow/alergia/kalendarz-pylenia/

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa, biuro@vitama.pl
© Copyright by Vitama S.A. | impasto.com.pl