Co to jest
alergia?5

Słowo alergia jest połączeniem dwóch greckich wyrazów – allos – inny, odmienny i ergos – reakcja. ALERGIA (także: uczulenie, nadwrażliwość) to nieprawidłowa reakcja organizmu na pozornie niegroźny czynnik. Istotą alergii jest nadmierna, nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na występujące w środowisku substancje - alergeny, które uosób zdrowych nie wywołują żadnych oznak uczulenia. Alergeny to zazwyczaj białka wchodzące w skład komórek roślin lub zwierząt albo fragmenty substancji, takich jak niektóre leki czy lateks.

Najczęściej występujące alergeny to:

Alergie w większości przypadków nie zagrażają bezpośrednio życiu człowieka, to przez swoje uciążliwe objawy zmniejszają jakość życia. Prawie każdy człowiek w ciągu swojego życia przechodzi co najmniej jedną reakcję alergiczną. Skala występowania chorób alergicznych zwiększa się z każdym. Obecnie na różne choroby alergiczne cierpi 50% Polaków, z czego najwięcej z powodu roztoczy kurzu domowego. Niepokojącym problemem jest także rosnąca liczba chorych na astmę, dotyczy ponad 4 mln osób w naszym kraju. Z roku na rok zwiększa się także liczba substancji wywołujących alergię – obecnie liczba stwierdzonych naukowo alergenów sięga kilkudziesięciu tysięcy.

Dlaczego choruję
na alergię?5

Przyczyny rozwoju alergii nie są do końca jasne. Wskazuje się na kilka przyczyn mających poważny wpływ powstanie i rozwój chorób alergicznych:


A. genetyka

– istnieją dowody wskazujące na wpływ genów na powstanie alergii – szacuje się, że 40% - 80% chorych odziedziczyło skłonności alergiczne po swoich przodkach. Istnieje również podejrzenie, że wszyscy mamy genetyczną skłonność do alergii, jednak nie u każdego kończy się to objawami choroby.


B. styl życia

– wzrost higieny oraz nowe wzorce postępowania w codziennym życiu wyeliminowały całkowicie lub znacząco czynniki, z którymi nasi przodkowie stykali się permanentnie. W sytuacji zetknięcia się z nimi organizm reaguje na ich obecność w sposób nieprawidłowy w postaci reakcji alergicznej. Potwierdzeniem tej tezy jest liczba i charakter niektórych alergii w krajach rozwiniętych, które prawie w ogóle nie mają swojego odpowiednika w krajach uboższych.


C. czynniki środowiskowe

– ze zmianą stylu życia związane są zmiany środowiska. Obecnie coraz częściej towarzyszą nam tworzywa sztuczne, pokarmy otrzymywane z wykorzystaniem czynników chemicznych, czy dym papierosowy. Miasta są także pełne spalin i pyłów, na które organizm ludzki w zależności od stężenia różnie reaguje. Dodatkowo zmiany klimatyczne wywołują zmiany w pyleniu roślin, co skutkuje bardziej uciążliwymi objawami u osób uczulonych na pyłki.

Trudno jest wskazać jedną konkretną przyczynę choroby – alergia jest chorobą bardzo różnorodną, mającą wiele objawów o różnej skali nasilenia. Ważnym elementem jest duża ilości czynników wywołujących alergię, które przy zwiększającej się populacji chorych i wielości efektów jakie mogą wywołać, czynią wskazanie jednej głównej przyczyny wręcz niemożliwym.

Jakie objawy świadczą o poważnej chorobie?5

Różne rodzaje alergii powoduje różne objawy. Reakcja alergiczna dotyka zazwyczaj określonego narządu lub zespołu tkanek czy komórek. Alergie objawia się najczęściej w takich miejscach jak:

  • nos (nieżyt nosa, zapalenie śluzówki),
  • oczy (łzawienie, zapalenie spojówki),
  • skóra (wysypki, bąble, świąd),
  • drogi oddechowe (świszczący oddech, duszność),
  • drogi pokarmowe (nudności, biegunki).

Uczulenie na jad takich owadów jak pszczoły, osy czy szerszenie to bardzo rzadkie są reakcje ogólnoustrojowe związane z alergią. Objawy mają zazwyczaj charakter anafilaksji i skutkują tak poważnymi dolegliwościami jak niewydolność oddechowa czy zapaść układu krążenia. Brak odpowiedniej pomocy w takim stanie może doprowadzić nawet do zgonu.

Jaki typ alergii mnie dotyczy?5

Najczęściej występujące rodzaje alergii to:

ALERGIE4

PAMIĘTAJ! Alergia to choroba bardzo dynamiczna, a te same alergeny mogą wywoływać różne dolegliwości. Niekiedy objawy alergiczne mogą być mylone z innymi chorobami, jak przeziębienie, podrażnienie skóry, zatrucie pokarmowe czy niealergiczny nieżyt nosa. Za każdym razem skonsultuj się z lekarzem, który za pomocą odpowiednich badań pozwoli ustalić charakter i przyczynę alergii.

Nazwa produktu leczniczego Cetip (Cetirizini dihydrochloridum), 10 mg, tabletki powlekane Skład jakościowy i ilościowy Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Postać farmaceutyczna Tabletki powlekane. Białe lub prawie białe tabletki powlekane o kształcie kapsułek z linią podziału na jednej stronie i wytłoczonym znakiem „10” na drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Wskazania do stosowania Pacjenci dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 lat: cetyryzyna jest wskazana do stosowania w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, występujących w przebiegu sezonowego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana do stosowania w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, na hydroksyzynę lub na którąkolwiek pochodną piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować cetyryzyny w postaci tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Źródła:
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cetip
2. Chudek J., Zastosowanie, skuteczność i tolerancja preparatów cetyryzyny w codziennej praktyce klinicznej, Probl Med Rodz 2009;1(26):70–74.
3. Samoliński B., Raciborski F., Lipiec A., Tomaszewska A., Krzych-Fałta E., Samel-Kowalik P., Walkiewicz A., Lusawa A., Borowicz J., Komorowski J., Samolińska-Zawisza U., Sybilski A. J., Piekarska B., NowickaA., Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), ALERGOLOGIA POLSKA - Polish Journal of Alergology 1 (2014) 10– 18
4. http://alergen.info.pl
5. https://www2.pta.med.pl/dla-alergikow
6. https://www2.pta.med.pl/dla-alergikow/alergia/kalendarz-pylenia/

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa, biuro@vitama.pl
© Copyright by Vitama S.A. | impasto.com.pl